Corona Update - News

Maart 2020 - Maatregelen GebuVolco

 

Geachte relatie,

Ons land is in de ban van het coronavirus. Met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn ook wij genoodzaakt om extra maatregelen in onze bedrijfsvoering door te voeren. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Het uitgangspunt van deze maatregelen is om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen en tegelijkertijd al het mogelijke te doen om ons serviceniveau op een hoog peil te houden.

 

Bereikbaarheid

Wij zijn gewoon goed bereikbaar. Om de kans op besmetting te verkleinen werkt een deel van ons kantoorpersoneel thuis en zullen onze buitendienstmedewerkers momenteel geen bezoek afleggen.

 

Ontvangst en verzending van goederen

Ons magazijn is operationeel, niettemin hebben wij als gevolg van de maatregelen door de overheid de bezetting bij moeten stellen. Ondanks deze lagere bezetting doen wij onze uiterste best om bestellingen binnen 48 uur aan onze klanten te verzenden. De ontvangst van goederen in ons magazijn ondervindt geen hinder.

 

Onze voorraad en eigen productie

Vooralsnog zijn onze voorraadposities toereikend met uitzondering van de stofmaskers, en kunnen wij onze reguliere orders gewoon blijven uitleveren. Echter, sommige van onze Aziatische aanvoerlijnen hebben tijdelijk stilgelegen waardoor dit in de nabije toekomst mogelijk tot leveringsvertragingen van een beperkt aantal producten kan leiden. Wij stellen alles in het werk om deze consequentie zo beperkt mogelijk te houden. Het goede nieuws daarbij is dat veel fabrieken in China inmiddels weer opgestart zijn en dat wij de eerste bevestigingen met levertijden alweer hebben ontvangen. De levertijden vanuit Europese landen kunnen vertraging ondervinden vanwege recent aangescherpte grenscontroles. Onze eigen productie gaat normaal door. Vooralsnog zijn er geen problemen met voormateriaal, dit is nog steeds toereikend.

We hechten veel waarde aan uw wensen:

Heeft u er behoefte aan om uw goederen eerder te ontvangen of ontvangt u momenteel juist liever geen leveringen, meld het ons!

 

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat wederzijds begrip en gezamenlijke inspanningen de schade zullen beperken. Uiteraard volgen wij constant de ontwikkelingen in Nederland en ver daarbuiten. Indien deze ontwikkelingen leiden tot aanpassingen van de genoemde maatregelen dan informeren wij u hier tijdig over.

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij deze graag van u. Ook namens al onze gewaardeerde medewerkers wens ik u allen sterkte toe in deze onvoorstelbare situatie waarin wij allen terecht zijn gekomen en mee hebben te dealen. Het ga u goed.